Договір агентський

Договір агентський – договір, за яким одна сторона (агент) зобов’язується здійснювати юридичні дії в інтересах і за рахунок іншої сторони (принципала). Агент може виступати від імені як принципала, так і власного. В обох випадках для принципала настають відповідні правові наслідки. Д. а. містить ознаки договору доручення і договору комісії. Цивільним законодавством України агентські відносини поки що не врегульовані. Ця обставина, однак, не виключає можливості застосування в товарообігу Д. а. Останнім часом Д. а. набув поширення в зовнішньоекономічних відносинах. Він широко використовується в країнах з так званою системою загального права (Англія, США та ін.).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Договір агентський - Довідник з правознавства