Договір підряду на капітальне будівництво

Договір підряду на капітальне будівництво – цивільний договір, за яким організація – підрядчик зобов’язується власними силами і засобами побудувати і здати організації – замовнику об’єкт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і у встановлений строк, а замовник – надати підрядчику будівельний майданчик, передати йому затверджену проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти закінчені об’єкти і оплатити їх. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконуваних робіт проектам і кошторисам. Недоліки виконання робіт або невідповідність матеріалів, що використовуються для будівництва, допущені з вини підрядчика, він повинен усунути за власний кошт.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Договір підряду на капітальне будівництво - Довідник з правознавства