Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями. (Вправи 107-110)

Тема. Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями. (Вправи 107-110).

Мета. Ознайомити учнів зі способами розрізнення давального і місцевого відмінків жіночого роду на – а (-я); виробляти в учнів уміння розрізняти відмінкові закінчення іменників.

Обладнання: поштові конверти (чисті), ілюстрації з історії Запорізької Січі, індивідуальні картки.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Перевірка домашнього завдання.

Вправа “Крісло автора”.

Учні зачитують самостійно дібрані прислів’я і приказки про рідний

край.

III. Актуалізація опорних знань.

1. Вправа “Мозковий штурм”.

– Розкажіть все, що ви знаєте про відмінки і відмінювання іменників.

2. Вправа “Провідміняй мене”.

– Провідміняйте усно іменники мами, дід, сонце.

Вправа виконується на закріплення назв відмінків і питань до них.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку.

– Сьогодні на уроці ми будемо вчитись розрізняти відмінки іменників з однаковими закінченнями.

V. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Вправа “Пригадай!” (вправи 107).

А) Рубрика “Слово про слово”.

Адреса? т – той, хто одержує листа.

Адресант

той, хто надсилає листа.

Б) Рубрика “Пригадай!”.

– Як підписуємо конверт?

– У якому відмінку стоять іменники, що називають прізвище, ім’я та по батькові адресата (людини, якій адресують листи)? (Д. в.)

– У якому відмінку вживають іменники, що називають прізвище, ім’я і по батькові адресанта? (Н. в.)

– Заповніть поштовий конверт, використовуючи іменники в називному відмінку однини.

2. Вправа-дослідження (вправа 108).

А) Ознайомлення з текстом.

– Прочитайте текст, з’ясуйте значення невідомих слів.

– Що ви знаєте про козаків та їхню боротьбу за визволення рідного краю?

– Які почуття викликають у вас слова козаки, запорожці?

Б) Мовне дослідження (завдання 2).

– У яких відмінках вживається виділений іменник? (Боротьбі: у першому реченні – Д. в., у другому реченні – М. в.)

– Опрацюйте правило-висновок.

В) Самостійна робота (завдання 3).

– Складіть і запишіть два речення із виділеним іменником (боротьбі). Цей іменник використайте у реченнях у формі давального і місцевого відмінка однини.

Фізкультхвилинка.

3. Робота в парах (вправа 109).

А) Ознайомлення з текстом, розмова-діалог за змістом.

Можна використати ілюстрації про історію козацтва.

Б) Рубрика “Слово про слово”.

Резиденція – місце перебування уряду, керівників держави, високопоставлених осіб.

В) Вибіркове списування (завдання 2).

– Визначте відмінки слів, що повторюються в тексті.

– Випишіть речення, у яких цей іменник уживається в давальному і місцевому відмінках. (4 речення – Д. в., 5 речення – М. в.)

– Поясніть розділові знаки в останньому реченні.

Г) Редагування (завдання 4).

– Удоскональте текст, уникаючи повторів.

4. Вправи дія самостійної роботи (робочий зошит).

VI. Підсумок уроку.

Вправа “Мозковий штурм”.

– Поділіться інформацією, що ви знаєте про відмінювання іменників.

VII. Повідомлення домашньою завдання з попереднім інструктажем.

С. 55 – правило, с. 56 – вправа 110.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями. (Вправи 107-110) - Плани-конспекти уроків по українській мові