Політика підприємства збутова

Політика підприємства збутова – комплекс дій керівництва підприємства, фірми, компанії, спрямованих на сортування, фасування, пакування, транспортування товарів, складування, зберігання, доробку (у разі необхідності), доставку до гуртових чи роздрібних покупців та ін. Операції зі збуту товарів здійснюють транспортні та складські організації, збутові лабораторії, центри інформації зі збуту, організації гуртової торгівлі й торгівлі на замовлення, товарні біржі, торгові доми, універмаги, спеціалізовані магазини, банки та інші фінансові

установи, що спеціалізуються на торговельних операціях. Основними функціями збуту, в яких повніше розкривається його сутність, є: 1) продовження процесу безпосереднього виробництва, основний елемент якого – доробка і підготовка до продажу, що передбачає сортування, пакування і маркування; 2) остаточне визначення вартості та ціни товарів з урахуванням співвідношення попиту і пропозиції; 3) підвищення конкурентоспроможності товару за рахунок вдалої реклами, надання комплексу післяпродажних послуг та ін.; 4) дослідження ринку, активний вплив на виробництво на основі вивчення потреб покупців. Основні методи збуту товарів:
1) опосередкований збут – здійснюється через товарні біржі, торгові доми, супермаркети та інші посередницькі структури; 2) безпосередній збут (за якого між виробниками і споживачами не існує посередників). Широко використовують підприємства добувних галузей промисловості, які разом із підприємствами – споживачами вивчають ринок збуту, вживають заходів щодо поліпшення якості продукції. Новітньою формою збуту є реалізація товарів і послуг через інтернет – споживач замовляє певну кількість необхідних йому товарів, надсилає на адресу продавця документ про оплату замовлення, отримує підтвердження і товар. Так, обсяг інтернет-економіки 2003 перевищив 3 трлн дол. Торгівля у кредит, переважно товарами тривалого користування (автомобілями, телевізорами тощо) – важливий метод збуту товарів. Оскільки збутом товарів займаються не лише продавці, а й посередники, підприємець, підбираючи посередника, має визначити рівень його матеріально-технічної бази, платоспроможність, спеціалізацію та ін. Після укладання угоди з посередником (нерідко тимчасової), в т. ч. з продавцем, підприємець має розробити систему стимулів його ефективної діяльності, навчити найважливіших правил роботи і стандартів обслуговування покупців, а також надійно контролювати його діяльність. Значного поширення у розвинених країнах набула комісійна система, яка передбачає залежність розмірів заробітної плати від обсягу продажу. Контроль за діяльністю посередників охоплює регулярне надання звітів про результати їхньої діяльності. Наймаючи посередників, фірма, як правило, укладає з ними контракт, важливими пунктами якого є розмір комісійної винагороди, наявність або відсутність виняткового права посередника на продаж товару, право на знижки ціни товару та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Політика підприємства збутова - Економічний словник