Складна праця

Складна праця – праця, що вимагає спеціальної підготовки, кваліфікації працівників. Кваліфікований працівник має більший обсяг знань та інформації, ніж працівник простої праці. Досвід показує, що такий працівник виявляє, як правило, творче ставлення до праці, високі навички і вміння, С. п. створює за одиницю часу вартість більшої величини, ніж проста праця. С. п. на основі редукції праці зводиться до помноженої простої праці. Це здійснюється через абстрактну працю у процесі обміну товарів. Визначення і облік С. п. має важливе значення для розробки системи стимулювання працівників, для встановлення тарифних ставок і посадових окладів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Складна праця - Економічний словник