Стаціонарний обсяг капіталу

Стаціонарний обсяг капіталу (СОК) – обсяг капіталу, за якого інвестиції дорівнюють амортизації. СОК має важливе значення з двох причин: економіка, досягнувши стаціонарного стану, перебуває в ньому, а економіка, яка не перебуває у стаціонарному стані, прямує до нього. СОК означає довготермінову рівновагу економіки. СОК – важливе поняття моделі економічного зростання Солоу (див. Солоу), один з висновків якої формулюється так: рівень заощадження є ключовою ознакою СОК. Якщо рівень заощадження в країні високий, економіка має великий СОК і високий рівень виробництва. За низького рівня заощадження економіка має невеликий СОК і невисокий рівень виробництва. СОК здебільшого розглядають на одного працівника на рік.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Стаціонарний обсяг капіталу - Економічний словник