Префікси, співзвучні з прийменниками

Тема: Префікси, співзвучні з прийменниками

Мета: поглибити знання учнів про префікс як значущу частину основи слова; вчити розрізняти співзвучні префікси і прийменники на слух і на письмі, правильно їх писати; розвивати зв’язне мовлення школярів; виховувати любов до тварин.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ

ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Р р Рр Pa up бр рш

Папір парасолька подруга

Робить, як мокре горить.

– Як ви розумієте цей вислів? Складіть із ним речення.

2. Словникова робота

Гра “Збери склади”

Ха че рем ця кри ни бі спа си рек ди тор

(Черемха, криниця, спасибі, директор)

3. Перевірка домашнього завдання (с. 78, впр. 180)

– Прочитайте сполучення слів. Назвіть префікси. Прочитайте антоніми до підкреслених слів.

– Назвіть прийменники.

– Що таке префікс? Як він пишеться зі словами?

– Для чого служить префікс?

– Для чого у нашій мові існують прийменники?

III.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розрізняти префікси і прийменники, а також правильно їх писати.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вправляння в утворенні слів (с. 78, впр. 181)

– Утворіть нові слова за допомогою префіксів. Утворіть сполучення слів за допомогою прийменників. Запишіть.

– Поясніть, як пишуться зі словами префікси й прийменники. Підкресліть прийменники. Позначте префікси.

Запам’ятайте! Префікс – це частина слова. Прийменники – це окремі слова. Вони пишуться окремо від інших слів: з мила, до класу, у сквері, на вулиці.

Зверніть увагу! З мила – прийменник з, змила – префікс з-. їх потрібно розрізняти, щоб правильно написати.

2. Порівняння префіксів і прийменників

Префікс

Прийменник

Частина слова.

Окреме слово.

Пишемо разом.

Пишемо окремо.

Служить для утворення нових слів.

Служить для зв’язку слів у реченні.

Не можна вставити слово між префіксом

І коренем.

Можна вставити слово між прийменником і словом.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над текстом. Розвиток мовлення (с. 79, впр. 182)

– Прочитайте текст. Про що ви дізналися? Перекажіть текст. Визначте його будову, тему.

– Спишіть текст. Прочитайте виділені слова. Позначте у них префікси, підкресліть прийменники в тексті.

2. Творче списування (с. 79, впр. 183)

– Спишіть сполучення слів, розкриваючи дужки. Поясніть написання префіксів і прийменників.

3. Гра “Розкрий дужки”

(На)малюю (на)папері.

(До)бігти (до)дерева.

(В)ходити (в)річку.

(Під)копати (під)кущем.

4. Самостійна робота

1 варіант

Миколка (за)йшов (за)товаришем.

Хлопці (від)штовхнулися (від)берега.

2 варіант

Човен (на)скочив (на)мілину.

Рибаки вже далеко (від)пливли (від)берега.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що сподобалося на уроці?

– Що здалося складним?

– Чого ви навчилися сьогодні на уроці?

– Пригадайте, що називається префіксом?

– Як пишеться префікс зі словами?

– Як пишуться прийменники?

– Як перевірити, що це прийменник, а не префікс?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 79, впр. 184. Складіть і запишіть 4 речення зі сполученнями слів, поданими у вправі 183 (на вибір).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Префікси, співзвучні з прийменниками - Плани-конспекти уроків по українській мові