Задачі на подвійне зведення до одиниці

Задачі на подвійне зведення до одиниці

Мета: формувати уміння розв’язувати задачі на подвійне зведення до одиниці; формувати навички письмового множення на двоцифрове число.

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь та навичок

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень (№1; РЗ ч. 1 с. 27, №1). Зіставити задачі на подвійне зведення до одиниці різного рівня складності ( №1); розвивати уміння розв’язувати прямі та обернені задачі до задач на подвійне зведення до одиниці ( №2, 3); розв’язувати складені задачі, що містять

знаходження частини від числа ( відомого та невідомого) ( №4). Формувати навички письмового множення на двоцифрове число ( №5). Удосконалювати уміння порівнювати математичні вирази способом обчислення їх значень (№6); навички позатабличного ділення на двоцифрове число ( № 7; РЗ ч. 1 с. 27, №2); уміння добирати деякі розв’язки нерівності зі змінною ( №8); навички письмового множення та ділення на кругле число ( №9).

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів під час зіставлення задач, дослідження відмінностей на розв’язання задачі ( №2).

Очікувані результати:

Учень (учениця):

Розпізнає задачу на подвійне зведення до одиниці за її істотними ознаками (без уживання назви типу задачі), розуміє спосіб її розв’язування;

Застосовує письмові прийоми множення і ділення на кругле число;

Застосовує алгоритм письмового множення на двоцифрове число;

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Задачі на подвійне зведення до одиниці - Плани-конспекти уроків по математиці