Закон інтернаціоналізації виробництва

Закон інтернаціоналізації виробництва – закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між процесом переростання економічним способом виробництва меж національних країн, з одного боку, і поступовим формуванням і розвитком процесу поєднання особистих і речових факторів виробництва, взаємодії людини з природою й створення необхідних матеріальних і духовних благ, відтворення самої людини на інтернаціональному рівні – з іншого. У широкому значенні З. і. в. охоплює процес інтернаціоналізації продуктивних сил та економічних відносин (в єдності техніко – економічних, організаційно-економічних і відносин економічної власності). У вузькому значенні З. і. в. охоплює лише процес інтернаціоналізації безпосереднього виробництва й відповідних сторін економічних відносин, що функціонують і розвиваються у цій сфері. В цьому випадку формами його вияву на рівні продуктивних сил є інтернаціоналізація процесу техніко – економічного поєднання особистих і речових факторів, взаємодії людини з природою, розвитку людини, працівника. Форми вияву З. і. в. на рівні техніко – економічних відносин – подетальна, поопераційна, технологічна (спеціалізація на певних видах робіт, наприклад, лиття, штампування), повузлова спеціалізація одиничного поділу праці (або його інтернаціоналізація). На основі інтернаціоналізації технологічного способу виробництва З. і. в. діє у сфері економічної власності. На рівні найманого працівника він виявляється у вирівнюванні заробітної плати з урахуванням міжнародної класифікації (див. Вартості робочої сили міжнародна класифікація), уніфікації податкових відрахувань із заробітної плати, соціальних виплат держави на відтворення робочої сили та ін. Якщо йдеться про виробництво у вузькому значенні, З. і. в. виявляється в уніфікації процесів інтенсивності праці, поділу створеного найманими працівниками продукту на необхідний і додатковий (у гармонізації норми додаткового продукту), формуванні інтернаціональної вартості товару “робоча сила” тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Закон інтернаціоналізації виробництва - Економічний словник