Абсолютна відповідальність

Абсолютна відповідальність – вид матеріальної відповідальності суб’єктів міжнародного права, що виникає в результаті заподіяння шкоди. А. в. грунтується на договірному зобов’язанні відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду незалежно від вини того, хто спричинив її. А. в.- відшкодування шкоди, заподіяної правомірною діяльністю держави. Застосовується аналогічно відшкодуванню збитків у зв’язку з експлуатацією джерел підвищеної небезпеки. А. в. передбачена, зокрема, в Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об’єктами (1972).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Абсолютна відповідальність - Довідник з правознавства