Базисна умова поставок

Базисна умова поставок – визнана в міжнародній практиці система взаємних зобов’язань партнерів по поставці товарних мас. У відповідності з характером угод сторони застосовують Б. у. п. в сукупності з індивідуальними і відображають це в контрактах. Б. у. п. мають однотипне тлумачення, яке фіксується в спеціальних публікаціях Міжнародної торгової палати “Інкотермс”. Остання редакція /1990р./ включає тлумачення основних понять, які застосовуються в міжнародній торговій практиці, в т. ч. базові умови поставки /СІФ, КАФ, ФАС, ФОБ і т. ін. /.

Б. у. п. визначає основні права і обов’язки партнерів при транспортуванні, упаковці і маркіруванні товарів. В Б. у. п., яка позначається початковими буквами залежно від місцезнаходження вантажу відносно транспортного засобу, вказується умова страхування вантажів, порядок оформлення комерційної документації, а також умови переходу права власності на товар від продавця до покупця. Уніфікація методів оцінки переміщуваних через кордон товарів зумовлюється необхідністю досягнення порівняльності імпортних і експортних цін. При зовнішньоекономічних угодах розрахунки за товари, які імпортуються, здійснюються на умовах
СІФ /c. i. f – cost, insurance and freight/value – вартість, страхування, фрахт/. В цьому випадку право власності на імпортні товари переходить у пункт призначення /митного кордону країни – покупця/. Угоди на умовах СІФ означають, що продавець передає покупцю не тільки документи на отримання товару, але й страховий поліс /policy/ і коносамент /bill of lading/. Остання редакція “Інкотермс” дає такі базові умови поставки: “франко-завод”, “франко-вагон”, ФАС, ФОБ, КАФ, СІФ, “з судна”, “з пристані”, ” поставка до кордону”, ” поставка з оплатою мита”, “ФОБ аеропорт”, ” франко-перевізник”, ” франко-станція призначення”, ” франко-станція відправлення”, ” фрахт – перевізна плата сплачена до…”, ” фрахт-перевізна плата і страховка сплачені до…”. Окремо подаються базові умови поставки для автомобільного транспорту. Кожна із названих базових умов поставки чітко визначає обов’язки сторін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Базисна умова поставок - Економічний словник