Надлишкова додаткова вартість

Надлишкова додаткова вартість – надлишок суспільної (ринкової) вартості товару над індивідуальною, або різниця між отриманою і фактично створеною на капіталістичному підприємстві додатковою вартістю, що утворюється шляхом впровадження досягнень науково-технічного прогресу і підвищення на цій основі продуктивності праці. Оскільки на різних підприємствах такі вдосконалення техніки і технології здійснюються здебільшого в різний період, продуктивність праці в певний час на них неоднакова, а отже, різні їхні індивідуальні вартості. Тому

підприємство, на якому індивідуальна вартість нижча від суспільної, отримує Н. д. в. Якщо через певний час інше підприємство доможеться зниження індивідуальної вартості нижче від суспільної, то воно отримуватиме Н. д. в., а попереднє підприємство, на якому продуктивність праці стала нижчою від середньо-суспільної, отримає лише додаткову вартість. Конкурентна боротьба між товаровиробниками за Н. д. в. слугує вагомим фактором удосконалення техніки і технології виробництва всіма підприємствами, фірмами і компаніями галузі і сприяє зниженню суспільної вартості товару, тому отримання Н. д. в. – явище тимчасове.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Надлишкова додаткова вартість - Економічний словник