СУСПІЛЬСТВО ВІДКРИТЕ І ЗАКРИТЕ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СУСПІЛЬСТВО ВІДКРИТЕ І ЗАКРИТЕ – терміни вперше запропоновані А. Бергсоном і запроваджені К. Поппером для характеристики соціально-політ. систем, властивих різним суспільствам на тих чи інших етапах істор. розвитку. Відкрите суспільство тлумачиться як суспільство творче й динамічне, що грунтується на ідеях ліберального плюралізму, пластичне щодо найрізноманітніших змін і впливів, просякнуте духом індивідуальної ініціативи, раціонального осягнення світу, критики й самокритики. Протиставляється

закритому суспільству як враженому стагнацією, авторитаризмом, доведеним до магічних форм догматизмом, а також явним переважанням соціально-масового над індивідуальним. Цей контрапункт є лейтмотивним для філос.-істор. побудов К. Поппера. Розвиток сучасної цивілізації, започаткований, на його думку, “грецькою революцією” V – IV ст. до н. е., доводить переваги і перспективність суспільств відкритих (на зразок стародавніх Афін чи сучасних зх. демократій) щодо закритих (на кшталт Спарти, царської Росії, фашистської Німеччини чи СРСР часів сталінізму). За сучасних умов, коли “марксист, штурм”, як зазначає
К. Поппер у післямові до рос. видання 1992 р. книги “Відкрите суспільство і його вороги”, зазнав краху, виникли передумови для глобального істор. руху в напрямі відкритого суспільства.

До основних положень попередньої універсалістської програми цього руху він зараховує такі: зміцнення свободи і усвідомлення відповідальності, що випливає з неї; мир у всьому світі; боротьба з бідністю, демогр. вибухом; навчання не насильству. Концепція С. в. і з., виражена, зокрема, і в наведених положеннях програми переходу до відкритого суспільства в планетарному масштабі, загалом відіграє конструктивну роль у тих позитивних культурно-істор. та соціально-політ. зрушеннях, що окреслюються в сучасному суспільстві. Однак потенціал цієї концепції залишається значною мірою не тільки нереалізованим, а й навіть незапитаним унаслідок як труднощів операціоналізації її вузлових, вельми абстрактних і есеїстично викладених понять, так і певної заідеологізованості позицій автора.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СУСПІЛЬСТВО ВІДКРИТЕ І ЗАКРИТЕ - Довідник з соціології