СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

Мета:

    навчальна: поглибити знання, уміння і навички з теми уроку; розвивальна: розвивати вміння дотримувати грамотності та доцільності використання мовних (синтаксичних) одиниць; виховна: виховувати готовність шанувати багатство, синтаксичне зокрема, української мови.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис і пунктуація, культура мовлення.

Міжпредметні зв’язки: мови українська та російська, література, культура.

Тип уроку: систематизація й узагальнення вивченого матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Фронтальна перевірка домашнього завдання Гра “Хто швидше”

> Із двох простих речень, записаних на дошці, використовуючи сполучники, утворіть складні і запишіть їх у зошити. Підкресліть головні члени речення. Які розділові знаки ви поставили?

І літо минуло. Осінь прийшла і листям пожовклим всі стежки покрила (і). 2. Я люблю їздити на поле. Ниви зеленіють і хвилюються дружними сходами жита (коли).

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Письмо по пам’яті

> Послухайте

текст. Почитайте його і запам’ятайте. Запишіть по пам’яті. Підкресліть головні члени речення. Які речення ви записали – прості чи складні? Обгрунтуйте свою відповідь. Поясніть, які знаки ви поставили.

Текст 1

ЗОРЕ МОЯ ВЕЧІРНЯЯ

Зоре моя вечірняя,

Зійди над горою,

Поговорим тихесенько

В неволі з тобою.

Розкажи, як за горою

Сонечко сідає,

Як у Дніпра веселочка

Воду позичає.

Т. Шевченко

Текст 2

О мово рідна! їй гаряче віддав я серце надарма. Без мови рідної, юначе, й народи нашого нема (В. Сосюра).

Робота з текстом

> Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання.

    Що називається складним реченням? Чим з’єднуються між собою в ньому прості речення?

Два і більше простих речень, між якими існують змістові зв’язки, виражені лексично і граматично та (або) інтонаційно, називаються складним реченням. Зв’язок між простими реченнями в складному є лексико-граматичним (сполучниковим), якщо він виражений морфологічними засобами – сполучниками та сполучними словами; зв’язок є тільки інтонаційним (безсполучниковим).

Складні речення будуються на основі граматичних зв’язків двох типів – сурядного і підрядного. Відповідно є два типи складних речень – складносурядні і складнопідрядні.

Наприклад: 1. Ліс кінчився, і перед нами раптом розгорнулася велична гірська панорама. 2. Хороші у степу отакі хвилини, коли зберуться всі разом і непомітно за розмовою почнуть пісню. 3. Мороз дужчав, загорялись яснії зорі в темно-зеленому небі, світилися ліхтарі по вулицях.

> Прочитайте із наведених прикладів сполучникове і безсполучникове складні речення.

> Зробіть морфологічний розбір виділеного слова (письмово).

Тренувальні вправи

> Запишіть спочатку складні речення, що складаються з двох частин, а потім – з більшою кількістю таких частин. Поясніть розділові знаки.

І раптом теплі небесні води густо злетіли на ниви в тінях сизої хмари, але сонце зараз десь близько засвітило веселку, і дощ

Перестав (М. Коцюбинський). 2. Він замислився, але нараз лише його засяяло радістю (М. Коцюбинський). 3. Місяць зійшов пізно, і розтрушені, як віхті ромашкового сіна, хмари раптом просвітилися, задимились, ожили і побігли на захід (М. Стельмах). 4. Зійшли сніги, шумить вода, весною повіва. Земля квіточки викида, буяє травка молода все мертве ожива (П. Грабовський).

Робота за підручником (вправи) Диктант з граматичним завданням

> Назвіть сполучники, з допомогою яких з’єднані частини складних речень. Поясніть постановку розділових знаків.

ВИСОКИЙ НАШ ПОЛІТ

З давніх-давен людина мріяла про політ. Вона задивлялась в загадкове небо, яке манило, кликало до себе. Скільки про це створено легенд! І про килими, що літають. І про те. Як людина раптом стає володарем крил, здіймається у височінь. Легенда про Ікара була не єдиною. Скільки було безіменних ікарів.

Мабуть, кожен з нас пригадує, як часто нам у дитинстві снилося, ніби ми літаємо. Легко і вільно несемося над полями і лісами та ріками. Дехто з письменників-фантастів доводить, що в тих дитячих снах у нас оживає те, що колись, давно-давно, пережили наші предки. Що вони й справді прилетіли з інших планет на нашу чудесну землю і були першими космонавтами у світі. Нехай це фантазія, але вона має свою привабливість. Приємно себе відчувати в якійсь мірі причетним до далекої легендарної космонавтики (І. Цюпа).

Переклад

> Перекладіть речення українською мовою. Порівняйте будову складних речень і розділові знаки в них в українській і російській мовах.

Либо ты ко мне придешь, либо встретимся на стадионе. 2. Деревня в это утро блестела и сверкала всеми красками, которые только были в природе (А. Иванов). 3. С гор ласково течет запах цветов, только что взошло солнце, на листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса (М. Горький). Творча робота

> Добудуйте речення так, щоб вийшли складні речення.

Почався новий навчальний рік, і…. 2. Я люблю читати книжки, тому що…. 3. В нашій школі працюють гуртки, які…. 4. Під час написання пошуково-дослідницьких робіт нам допомагають Інтернет-ресурси, у яких…. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Узагальнювальні запитання та завдання.

Що називається складним реченням? Наведіть приклади.

Рефлексія

Який саме матеріал викликав труднощі сьогодні на уроці?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

> Теоретичний матеріал та вправа за підручником.

> Підібрати 5-6 складних речень із двома і більше частинами та з різними сполучниками, що з’єднують ці частини в одне складне речення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ - Плани-конспекти уроків по українській мові