ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НИХ

Повторення та узагальнення вивченого в пятому класі

§ 2. ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НИХ

ПРИГАДАЙМО. 1. Чим просте речення відрізняється від складного? 2. Яка роль звертань і вставних слів у мові? 3. Які члени речення називають однорідними?

10

І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Поміркуйте, що треба для того, щоб творити красу.

ФЛЕЙТА І ВІТЕР

У саду на лавці сидів Музикант. Він грав на флейті. До його чудової пісні прислухалися і пташки, і дерева, і квіти. Навіть Вітер приліг під кущем і з подивом

слухав гру на флейті. Грав Музикант про сонце, про хмаринку в небі, про жайворонка й про дитячі очі.

Замовкла пісня, поклав Музикант флейту на лаву й пішов до хати. Підвівся Вітер з-під куща, прилетів до флейти. Він подув з усієї сили, а флейта не грає. І подумав Вітер: “Чому ж це так? Адже я можу вирвати дуба з корінням, скинути дах з хатини. Чому ж флейта не підкоряється* мені, не грає?” (За В. Сухомлинським).

* Підкоря́тися – рос. подчиняться.

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Доведіть, що текст містить не лише прості, а й складні речення. Яким зв’язком з’єднано частини складних речень (сполучниковим

чи безсполучниковим)?

2. Знайдіть однорідні члени речення. Визначте їхню синтаксичну роль та як вони з’єднані між собою. Поясніть уживання розділових знаків.

3. Доберіть синоніми до виділених спів, скориставшись словником синонімів.

11

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Поясніть уживання розділових знаків. Прочитайте речення вголос, правильно інтонуючи їх.

1. І сміявся і вигравав і дихав до запаморочення п’янко і лоскотно зелений день (Є. Шморгун). 2. Старенька груша дихає на пальці їй певно сняться повні жмені груш (Л. Костенко).

3. Зашуми весною зелен луже теплий вітре шелести в гіллі (А. Малишко). 4. І все навколо витанцьовує і білі лілії і зелений очерет і кучеряві верби і човен (Л. Вишневецький). 5. Гаснув вечір і море внизу килими розгортало барвисті (В. Сосюра).

II. Перекладіть виділені слова російською мовою. Порівняйте їх вимову й написання в обох мовах.

12

ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому в першому реченні кожної пари виділені слова відокремлено комами, а в другому – ні.

1. Через кілька днів, по-моєму, буде сонячна погода. – Я буду наполягати, щоб меблі розставили по-моєму.

2. Зустріч, на щастя, пройшла успішно. – Амулет подарували на щастя.

13

Складіть і запишіть по одному простому реченню: а) з однорідними членами речення; б) зі звертанням; в) зі вставним словом (сполученням). Підкресліть граматичні основи.

14

І. Перебудуйте прості речення на складні й запишіть. Розставте потрібні розділові знаки.

1. У саду росли гарні троянди і радували серце маленької господині. 2. Із-за гір виглянуло сонце і швидко висушило росу на траві.

II. Перебудуйте подані речення на речення з прямою мовою і запишіть. Розставте потрібні розділові знаки.

1. У давнину говорили, що лелека на хаті – це на щастя.

2. Батько урочисто сповіщає, що вже почався Святий вечір.

15

І. Розгляньте комікс. Про що розповів художник? Опишіть відчуття, емоції хлопчика в кожному епізоді.

ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НИХ

ІІ. Складіть і запишіть за коміксом текст-розповідь (5-8 речень) у художньому стилі, використавши вставне слово, складне речення та речення з прямою мовою. Попередньо сформулюйте тему й основну думку майбутнього висловлювання, обміркуйте структуру (зачин, основну частину, кінцівку).

Kyльтура мовлення

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Одужати

Узбіччя

Протяг

Кожного разу

Виздоровити

Обочина

Сквозняк

Всякий раз

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НИХ - Українська мова