Підсистема економічна

Підсистема економічна – найважливіша після системи структурна частина або комплекс, що об’єднує різні елементи, має підсистемні закони розвитку та суперечності й у взаємодії з іншими підсистемами забезпечує розвиток і функціонування цілісної економічної системи, реалізацію основної мети. У межах сучасної економічної системи виділяють такі підсистеми: продуктивні сили, техніко-економічні відносини, технологічний спосіб виробництва, організаційно-економічні відносини, відносини економічної власності, суспільний спосіб виробництва,

господарський механізм, економічні відносини та ін.; з погляду суспільного відтворення – безпосереднє виробництво, обмін, розподіл і споживання. Кожна з них є системою відносно складових елементів. Виділення П. е. дає змогу повніше розкрити внутрішню структуру всієї економічної системи, спільні для всіх підсистем закони, якісні характеристики, суперечності, оскільки система є передусім комплексом взаємопов’язаних підсистем або елементів (якщо між системою та елементами не існує проміжних ланок), а структура – сукупність зв’язків і відносин між підсистемами (або відповідно елементами). Цілісність у
діалектичній взаємодії підсистем досягається їх підпорядкованістю вимогам основного економічного закону (який, своєю чергою, пронизує основне виробниче відношення та основну суперечність економічної системи) та органам державного і наддержавного регулювання. У цілісній економічній системі виділяють основну П. е. за різними критеріями. За матеріально-речовим змістом, наприклад, економічної системи у вузькому значенні домінує підсистема продуктивних сил, у широкому – технологічний спосіб виробництва; щодо суспільної форми у вузькому значенні – відносини власності на засоби виробництва, у широкому – відносини економічної власності загалом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Підсистема економічна - Економічний словник