Подвоєння букв унаслідок збігу

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК № 41

Тема. Подвоєння букв унаслідок збігу

Мета: дати поняття про подвоєння букв унаслідок збігу однакових приголосних звуків; домогтися засвоєння учнями правил; розвивати культуру усного й писемного мовлення; прищеплювати любов до України.

Обладнання: підручник, тексти диктантів.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашньої вправи.

2. Творча робота.

Завдання: скласти твір-мініатюру “Лісова їдальня”, використовуючи слова турбуєшся, боїшся,

білочці, синичці, гіллячці, усміхаєшся.

Пояснити вимову шиплячих приголосних перед свистячими.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником.

1) Вправа 200.

2) Робота з таблицею “Подвоєння букв”, с. 135.

3) Вправа 304.

2. Пояснювальний диктант.

Ніч була тиха, беззоряна. (А. Головко.) Встала весна, чорну землю сонну розбудила. (Т. Шевченко.) Осіннє раннє сонце піднялося над садом. (І. Нечуй-Левицький.) Ранні пташки росу п’ють, а пізні – сльози ллють. (Народна творчість.) Мокрий асфальт тьмяно

вилискує крізь туманний степ.(О. Гончар.) Федько сонно похитувався у сідлі. (Ю. Збанацький.) Розрослись тополі, роззеленілись. (О. Гончар.) Цукровий буряк – цінна рослина. (О. Дорохов.) Віджурилась, віддзвеніла пісня на шляху. (М. Стельмах.) Винирнув вітер з діброви й курними шляхами понісся. (П. Тичина.)

3. Робота за підручником.

Вправа 303.

4. Зорово-слуховий диктант.

Справді, півень – птиця,

Що єдина має від годинника ключі,

Що й спросоння нам, котра година,

Сповіщає завжди уночі…

(Д. Білоус.)

5. Робота за підручником.

Вправа 302.

6. Розподільний диктант.

На основі вправи 306.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Словниковий диктант-переклад.

Завдання: перекласти слова українською мовою.

Записати їх словами, а потім зробити фонетичну транскрипцію.

Лимонный, туманный, отличный, ценный, отдать, осенний, сменный, беззвучный, беззащитный, сонный, дневной.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, § 35, вправа 307.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Подвоєння букв унаслідок збігу - Плани-конспекти уроків по українській мові