ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§30 . ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

412. Прочитайте подані парами слова. Які звуки позначаються виділеними в кожному слові сполученнями букв? М’якими чи твердими є приголосні? Один чи два звуки позначає в кожному слові буква я?

Свято – дев’ять, вдячність – під’язичний, буряк – бур’ян.

Зробіть висновок: для чого вживають апостроф?

Апостроф – це графічний знак, який уживають для позначення роздільної вимови твердих приголосних і наступних звукосполучень [йа], [йе], [йу], [йі].

Ці

звукосполучення позначають на письмі літерами я, ю, є, ї.

Апостроф СТАВЛЯТЬ перед буквами я, ю, є, ї:

Після букв б, п, в, м, ф

Б’є, п’ять, в’язати, м’який, верф’ю

Після літери р, що позначає твердий звук[р]

Подвір’я, сузір’я, матір’ю

Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються твердим приголосний

З’явитись, об’єднатися, під’їхати, дит’ясла, пів’яблука

Після літери к у слові Лук’ян та споріднених із ним словах

Лук’янівна,

Лук’яненко, Лук’янівка, Лук’янчук

Апостроф НЕ СТАВЛЯТЬ перед буквами я, ю, є, ї:

Після літер б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть буква, що позначає кореневий приголосний, крім р

Свято, цвях, морквяний, але верб’я, черв’як, торф’яний

Після букви р, що позначає м’який звук [р’]

Рясний, буряк, рюкзак

ОРФОГРАМА: апостроф: солов’ї, міжгір’я, з’ясувати, пів’яблуні

413. Перепишіть слова, чітко їх вимовте. Для чого вживають апостроф?

Зв’язківець, без’язикий, розм’якнути, Лук’янченко, святковий, з’їхатися, медвяний, під’южувати, мавпячий, духмяний, арф’яр, пів’язика.

Позначте в словах орфограму “апостроф”. Написання кожного слова поясніть відповідним правилом.

414. До поданих слів доберіть споріднені, які пишуть із апострофом. Запишіть слова парами. Поясніть уживання апострофа.

ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

Трава, риба, солома, дерево, жирафа, хлопець, їсти, перо, торф, єднати, гора.

Позначте в словах орфограму “апостроф”.

415. Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставляючи, де потрібно, апостроф.

1. Як маєш розум, іди за ним, як не маєш, то керуйся прислів..ям. 2. Заздрість здоров..я з..їдає. 3. Пшениця годує, а бур..ян мордує. 4. Мур пальцем не проб..єш. 5. У нього стільки грошей, як у жаби пір..я. 6. Вода все погане змиє, лиш не погане ім..я. 7. Музика без..язика, а людей збирає. 8. Краще бути півнячою головою, ніж коров..ячим хвостом.

Позначте в словах орфограму “апостроф”. Написання кожного слова поясніть відповідним правилом.

416. Уставляючи, де потрібно, апостроф, запишіть слова у дві колонки.

3..єднати, з..економити, без..іменний, без..ядерний, слов..яни, присв..ята, солов. лний, Солов..йов, пор..ятунок, пір..яний, моркв..яний, в..яз, б..язь, верб..я, мавп..ячий, п..ятниця, плоскогір..я, р..яжанка.

Зробіть усний фонетичний розбір виділених слів.

417. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, апостроф.

1. Орел живе лише на волі. Орли на скелях гнізда в..ють. Людей, що борються за волю, орлами у народі звуть (С. Кузьменко). 2. Мова твоя, Україно, з мови твоїх солов. лв (Д. Кремінь). 3. Ступаю твердо по своїй землі і слухаю св..ященну рідну мову (І. Качуровський). 4. Учні вивчають народні прислів..я, казки, повір..я

(Т. Петровська). 5. Рушники вишивані дарують нам св..ято (А. Коник). 6. Духм.. янить медуниця і рута (Д. Павличко). 7. Ніщо так боляче не б..є людину, як брехня (Г. Тютюнник).

Позначте в словах орфограму “апостроф”.

418. Складіть усне висловлювання-подяку бабусі за надісланий нею до дня вашого народження подарунок. Використайте в потрібній формі слова: сім’я, пам’ятати, люб’язність, святкувати, з’їхатися, здоров’я, матір’ю.

ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА - Українська мова