Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 74

Тема. Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо

Мета:

– навчальна: поглибити знання учнів про позначення м’якості приголосних на письмі; формувати загально пізнавальні вміння знаходити слова із запропонованою орфограмою в текстах; удосконалювати орфоепічні вміння;

– розвивальна: розвивати мовленнєві навички, пам’ять, увагу, розвивати аналітичні вміння;

– виховна: виховувати культуру спілкування, повагу до старших.

Внутрішньопредметні

зв’язки: лексикологія, фразеологія, синтаксис, пунктуація.

Міжпредметні зв’язки: мова, література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

> Розкажіть про поділ приголосних звуків на групи. Назвіть пари твердих і м’яких приголосних.

> Які звуки не мають пари серед м’яких або твердих?

> За допомогою чого передається м’якість приголосних на письмі?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ

ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Зрозумій. Прочитай. Поясни

> Відновіть прислів’я, запишіть його в зошит. Підкресліть м’які приголосні. Поясніть позначення їх м’якості на письмі.

Правопис. Позначення мякості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо

(Де лелека водиться, там щастя родиться.)

Лінгвістичний аналіз

> Прочитайте уважно текст. Визначте його стиль і тип мовлення. Доберіть заголовок. Що відбиває назва тексту: тему чи ідею?

Дехто думає, що в колі сім’ї нема потреби дотримуватися тих норм поведінки, які вважаються обов’язковими під час спілкування зі сторонніми. Так може думати тільки людина низької культури, для якої ввічливість – щось на знак парадного костюма: удома його можна зняти.

Сім’я тим і відрізняється від інших колективів, що вона заснована на взаємній повазі, на близьких стосунках. Повага до старших – основа кожної сім’ї. А тому великого значення набуває повсякденна ввічливість у спілкуванні, готовність завжди прийти на допомогу.

Молодь повинна уникати суперечок зі старшими, не зчиняти галасу на захист своїх тверджень. Розуміти, що мета вчинків рідних – навчити і вберегти. Це вияв їхньої любові. Навіть коли старший справді в чомусь помиляється, і ви не змогли спокійно переконати його в цьому, краще промовчати або перевести розмову на іншу тему. Заспокоївшись, ви обов’язково зможете порозумітись (З журналу).

Бесіда

> Чи керуєтесь ви цими правилами в спілкуванні з близькими людьми?

> Чи погоджуєтесь із таким поглядом на проблему?

> Поясніть уживання тире в реченнях.

> Чому не ставимо знак м’якшення у виділених словах? Запишіть їх фонетичною транскрипцією.

Скоромовки

У нас надворі погода розмокропогодилася.

Серед корчів корч найкорчакуватіший.

Сидів горобець на сосні,

Заснув – і упав уві сні.

Якби не упав уві сні.

Сидів би він ще на сосні.

Відновлення слова (самостійна робота)

> Обгрунтуйте вибір написання орфограми “Буквосполучення йо, ьо”.

Л..н, ра..н, бад..рий, міль..н, зна..мий, сер..зний, л..тчик, ..од, медаль..н, ма..р, Вороб..в, д..готь, павіль..н.

> Запишіть запропоновані слова як приклади в таблицю відповідно до правил їх написання.

Сполучення букв ьо, йо

Коли пишемо

Приклади

ЬО

Після м’яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н, р перед о:

ЙО

На початку слова

Після букв, що позначають голосні

Після твердих і м’яких приголосних для позначення сполучення [йо]

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Фізкультхвилинка з орфографічним завданням

Інструкція: учитель читає вірш, учні виконують рухи. Після прочитання кожного рядка, після виконання рухів, учні мають плеснути в долоні стільки разів, скільки слів зі знаком м’якшення було в рядку.

Встаньте, діти, посміхніться.

Землі нашій поклоніться.

І до сонця потягніться.

В різні боки нахиліться,

Веретеном покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.

Бесіда

> Назвіть приголосні, після яких ставимо знак м’якшення,

> Коли пишемо буквосполучення йо?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

> Хто сьогодні найкраще працював на уроці? Може, ти? Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виконайте вправу з підручника.

> Вивчіть скоромовку.

Пиляв Пилип поліна з лип.

Притупив пилку Пилип

І зі смутку аж захрип.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо - Плани-конспекти уроків по українській мові