СУСПІЛЬСТВО ЯК ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ

Урок 1 . СУСПІЛЬСТВО ЯК ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Мета: сформувати поняття “суспільство”, розкрити процес формування суспільства; виховувати повагу людей до суспільства, розвивати вміння аналізувати факти та робити висновки.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: евристична бесіда.

Обладнання: картки з основними поняттями: “суспільство”, “людина”, “сім’я”, “соціальна група”, “колектив”.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Вступне

слово учителя

Повідомлення теми та завдань уроку.

III. Актуалізація опорних знань

Проблемна ситуація

Учитель. Відомий давньогрецькій мислитель Г. Горацій якось сказав: “Мета суспільства в тому, щоб користування своїм набутком було забезпечене кожному спільними силами і за загальною згодою”.

Запитання

1) Чи згодні ви з Горацієм?

2) А що для вас означає поняття “суспільство”?

3) Як ви розумієте просторові й історичні межі суспільства?

У процесі обговорення проблемних питань учні доходять висновку, що суспільство є результатом існування людських відносин. Це явище динамічне

й дуже мінливе. Зміни в суспільстві відбуваються набагато швидше, ніж можна собі уявити. Але є відносини, котрі, виникнувши, існують тривалий час у відносно незмінному вигляді; саме завдяки їм можна говорити про суспільство як про явище, що існує. Саме тому, з історичної точки зору, на певних часових відрізках суспільство в загальних рисах лишається незмінним, хоча в ньому постійно відбуваються якісь зрушення, трансформації, що не змінюють суті суспільного ладу.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Виступ учнів-експертів, що отримали випереджальне завдання підготувати повідомлення про типи суспільства.

1) “Аграрне суспільство”.

2) “Індустріальне суспільство”.

3) “Постіндустріальне суспільство”.

4) “Інформаційне суспільство”.

2. Обговорення проблемних запитань.

1) Що дає людині суспільство і що суспільству дає людина?

2) Чи можна людині прожити на самоті?

3) Що є причиною змін, що відбуваються в суспільстві?

4) Які відносини складають суспільство з точки зору потреб людей?

5) Чи пов’язано виникнення суспільства з природою людини?

6) Які історичні етапи розвитку українського суспільства ви можете назвати?

V. Закріплення вивченого

Учитель пропонує учням картки з поняттями: “суспільство”, “людина”, “сім’я”, “соціальна група”, “колектив”.

Завдання учням

Дати визначення цих понять.

VI. Підбиття підсумків уроку

Як ви розумієте вислів: “Суспільство як самоорганізована система”?

VII. Домашнє завдання

Написати твір-роздум “Проблеми українського суспільства на сучасному етапі”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СУСПІЛЬСТВО ЯК ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ - Плани-конспекти уроків по філософії