Суспільство відкрите

Суспільство відкрите – форма соціальної організації, за якої окремі індивіди та колективи людей активним впливом на соціальний порядок прагнуть реалізувати особисті й колективні інтереси та раціонально поєднати їх із суспільними за переважання суспільних. Концепцію С. в. обгрунтував К. Поппер. Він стверджував, що основним виміром і цінністю такого суспільства є людина, її свобода і незалежність, назвав його великим суспільством з розвиненою демократією. Головна мета С. в. – самореалізація і саморозвиток особистості. За сучасних умов

концепцію С. в. розвиває Дж. Сорос. На відміну від Поппера, він стверджує, що окремі індивіди мають виявляти готовність підпорядкувати власні інтереси суспільним. Основними принципами побудови такого суспільства є визнання недосконалості людей (передбачає встановлення обмежень, які механізм колективного ухвалення рішень має враховувати для забезпечення свободи окремому індивіду), існування загальновизнаних універсальних цінностей та ін. Загрожує існуванню С. в. за глобалізації ринковий фундаменталізм (що проповідує невтручання держави в економіку), який почав домінувати на початку 80-х XX ст. і втілювався у консервативній
політиці рейганоміки і тетчеризму. Однак ринкові цінності, на думку Сороса, непридатні для ухвалення колективних рішень за оптимального поєднання конкуренції та співробітництва. Особливо небезпечним є поширення ринкових цінностей на юриспруденцію, медицину, політику, освіту, науку, мистецтво й особисті стосунки. Існування С. в. передбачає усунення монополії на владу певного класу і можливість обирати правлячу еліту демократичним шляхом; право людини на життя, захист свободи слова та свободи віросповідання, а у сфері міжнародних відносин – існування національного суверенітету кожної країни.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Суспільство відкрите - Економічний словник