Транзитологія

Транзитологія – одна із суспільних наук, яка вивчає сутність, основні етапи та форми трансформаційних процесів при переході від однієї суспільно-економічної формації до іншої. В межах цієї науки можна виокремити економічну транзитологію предметом вивчення якої є сутність, основні етапи та форми трансформаційних процесів при переході від однієї економічної системи до іншої. Методологічною основою Т. є діалектичний метод дослідження, передусім такі його найважливіші елементи, як принципи системності, суперечності, історизму, кількісно-якісний підхід, синергетичний метод та ін. Важливим елементом дослідження в Т. є також принцип коеволюції, тобто сполученої (або спряженої) та взаємозумовленої зміни систем або складових та елементів всередині цілого. Цей принцип, зокрема, пояснює співвідношення між кардинально різними системами, що розвиваються, з урахуванням їх взаємозв’язку і взаємопристосування. Крім того, процес трансформації економічних систем необхідно доповнювати відповідними змінами у відносинах юридичної власності (передусім у володінні, розпорядженні і користуванні власністю), а отже, у справі власності. Внаслідок цих змін слід удосконалювати соціальну структуру суспільства, насамперед формувати середній клас, а також змінювати ідеологію, мораль, звичаї, здійснювати інші інституційні перетворення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Транзитологія - Економічний словник