Синтез

Синтез – метод наукового дослідження, який передбачає узагальнення отриманих за допомогою методу аналізу окремих визначень, внаслідок чого формується системне розуміння сутності окремих економічних явищ і процесів, економічної системи загалом. Найважливішу роль у пізнанні глибинної внутрішньої сутності відіграє С. двох основних сторін суперечності кожного економічного явища і процесу з виокремленням суспільної форми і речового змісту, оскільки при цьому враховуються вимоги принципу суперечності. Такими суперечностями щодо товару

(як найпростішої складової капіталістичного способу виробництва) є вартість і споживна вартість, а отже, абстрактна і конкретна, і, відповідно, колективна і приватна праця. Допоміжну роль щодо таких сторін відіграє С. двох сторін економічного поняття в межах технологічного способу виробництва (наприклад, виокремлення в споживній вартості як речового змісту товару індивідуальної і колективної форми споживної вартості), або суперечливих сторін категорії “вартість” щодо суспільної форми суспільного способу виробництва (див. Вартість). Застосування методу С. поступово ускладнюється при дослідженні капіталістичного
способу виробництва або економічної системи загалом у процесі сходження від абстрактного до конкретного (див. Метод сходження від абстрактного до конкретного). Так, першим етапом такого сходження є перехід від категорії “товар” до особливого товару – грошей, які стають конкретною цілісністю щодо товару, з одного боку, та основних функцій грошей – з іншого (виокремлених за допомогою методу аналізу). Важливо, щоб у комплексному визначенні грошей у діалектично знятому вигляді була присутня у модифікованій формі глибинна внутрішня сутність товару – як єдності речового змісту і суспільної форми (див. філософія грошей). Якщо складніша цілісність є багатогранною, то у загальному визначенні фіксується сутність визначальних її сторін, ознак, властивостей тощо з урахуванням зв’язків між ними у процесі історичного розвитку. Найдоцільніше метод С. з урахуванням методу сходження від абстрактного до конкретного застосовувати у формі методології короткого, розгорнутого (системного) і повного визначень (див. Предмет економічної теорії). Метод С. доцільно також застосовувати для аналізу розвитку економічних законів (див. Розвиток економічних законів).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Синтез - Економічний словник