Міжгалузеві зв’язки

Міжгалузеві зв’язки – техніко-економічні відносини і зв’язки між галузями господарства щодо спеціалізації та кооперації виробництва й обміну діяльністю внаслідок суспільного поділу праці, які втілюються в кооперованих поставках продукції. Обмін діяльністю є різновидом поділу праці, за якого відбувається взаємообмін результатами виробничої діяльності у формі продуктів праці між різними галузями. Так, для підприємств машинобудівних заводів використовують метал металургійної промисловості й водночас виготовляють устаткування для металургійних заводів. Загалом М. з. виявляються у потоках товарів і послуг, спрямованих з підприємств, фірм та компаній одних галузей на підприємства, фірми і компанії інших. На розвиток М. з. впливають такі основні фактори: 1) поява нової техніки і технології; 2) зміни в структурі народного господарства і розміщенні продуктивних сил; 3) поглиблення суспільного поділу праці на національній основі; 4) поглиблення міжнародного поділу праці у всіх трьох формах та інтеграційні процеси у світовому господарстві; 5) розвиток концентрації та комбінування виробництва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Міжгалузеві зв’язки - Економічний словник