Об’єкт управління

Об’єкт управління – окремий компонент, елемент, підсистема та система, які сприймають управлінський вплив з боку органу управління (суб’єкта) або іншого елемента, підсистеми тощо. Суб’єкт управління є управлінською ланкою системи управління, яка здійснює цілеспрямований вплив на інші елементи даної системи. Такими суб’єктами на мікрорівні є капіталіст – власник, менеджери (менеджери вищої і середньої ланки також стають власниками – див. Менеджер), адмністратори. Управлінський вплив суб’єкта на об’єкт управління залежить від посади, форми організаційної структури управління (лінійна, функціональна та ін.), від об’єкта управління.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Об’єкт управління - Економічний словник