Напрями вдосконалення державного управління

Державне управління

Напрями вдосконалення державного управління. Визначені шляхи вдосконалення державного управління. Серед них: поліпшення державного і зміцнення взаємодій між керівниками й управління керованими компонентами системи державного управління, що передбачає

Вдосконалення головним чином “дерева цілей” і функціональної структури державного управління; безперервний розвиток суспільної сутності державного управління за допомогою демократизації, розширення участі громадян у його процесах, становлення та активізації

самоврядних суспільних механізмів; системна раціоналізація державно-управлінської діяльності з метою все більшої соціальної, організаційної і правової зумовленості, обгрунтованості й ефективності кожного її елемента, умілого об’єднання і повного використання людського потенціалу і науково-технічних засобів управління; створення інформаційних, організаційних та інших умов і стимулів, що забезпечують введення в управлінську практику й ефективне застосування у ній наукових методів; поліпшення системи добору, використання, підготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів усіх категорій,
розвитку методів, засобів і форм стимулювання ініціативного, якісного і відповідального виконання обов’язків державних посадовців; використання соціально-психологічних чинників розвитку демократичних стосунків між усіма учасниками державно-управлінських відносин.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Напрями вдосконалення державного управління - Державне управління