Облік інвестицій у придбання матеріальних та нематеріальних необоротних активів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ 11.

ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ

11.2. Облік інвестицій у придбання матеріальних та нематеріальних необоротних активів

Для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів призначений рахунок 15 “Капітальні інвестиції”.

За дебетом рахунка 15 “Капітальні інвестиції” відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом – їх зменшення

(введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).

Субрахунок 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 “Основні засоби” (крім об’єктів будівництва та основного стада).

На субрахунку 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів” відображаються витрати підприємства (організації, установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку

11 “Інші необоротні матеріальні активи”.

На субрахунку 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 “Нематеріальні активи”.

На субрахунку 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів” ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на рахунку 16 “Довгострокові біологічні активи”, у тому числі на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів, та формування основного стада робочої і продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 “Поточні біологічні активи”).

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об’єктами капітальних вкладень (інвентарними об’єктами).

При журнально-ордерній формі обліку облік капітальних та фінансових інвестицій ведуть у журналі 4 (Розділ II Журналу 4. Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів (за кредитом рахунків 14, 15, 18, 35)) та відомості 4.1 “Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій”.

Типові проводки за інвестиціями у придбання та виготовлення необоротних активів наведено в табл. 11.2.

Більш докладно питання обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів розкриті в розділі 4.

Таблиця 11.2.

Типові проводки за інвестиціями у придбання та виготовлення необоротних активів

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Придбання необоротних активів

Оплачено за рахунком-фактурою за станок

371

311

90 000

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

15 000

Одержано станок

152

371

75 000

Списано податковий кредит

644

371

15 000

Відображено витрати сторонньої організації з транспортування станка

152

631

1000

Відображено ПДВ у сумі заборгованості сторонній транспортній організації

641

631

200

Списано витрати основного цеху на монтаж станка

152

23

1500

Оприбутковано станок

104

152

77 500

Виготовлення необоротних активів

Списано матеріали на виготовлення необоротних активів

15

20

1000

Витрати на заробітну плату, пов’язані з виготовленням необоротних активів

15

661

2000

Нарахування на заробітну плату у фонди

15

65

736

Списано послуги сторонніх організацій

15

631

1500

641

631

300

Оприбутковано об’єкт необоротних активів

10, 11, 12

15

5236

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Облік інвестицій у придбання матеріальних та нематеріальних необоротних активів - Бухгалтерський облік