Акт про нещасний випадок на виробництві

Акт про нещасний випадок на виробництві – офіційний документ, у якому фіксується цей випадок. Згідно із ст. 25 Закону України “Про охорону праці” власник повинен проводити розслідування і вести облік нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, що сталися на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, на основі Положення “Про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах, організаціях”. Розслідування проводиться з участю представників

профспілкової організації, членом якої є потерпілий, а у випадках, зазначених у законодавстві, ще й з участю представників органів державного нагляду, управління охорони праці і профспілок. Комісія з розслідування складає акт за формою Н-І у п’яти примірниках, які надсилаються власнику на затвердження. Власник зобов’язаний протягом доби після закінчення розслідування затвердити акт і надіслати один примірник потерпілому або особі, яка представляє його інтереси. Решта а передається керівникові підрозділу, де стався нещасний випадок, державному інспекторові з нагляду за охороною праці, профспілковій організації
підприємства, керівникові служби охорони підприємства. Акт за формою Н-І разом з матеріалами розслідування зберігається протягом 45 років на підприємстві, де нещасний випадок взято на облік, інші примірники акта та копії його зберігаються до виконання всіх намічених у них профілактичних заходів, але не менш як два роки. У разі ліквідації підприємства акти за формою Н-І передаються правонаступникові, а за відсутності його – до державного архіву.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Акт про нещасний випадок на виробництві - Довідник з правознавства