Рентний продукт

Рентний продукт – продукт, створений працею за кращих природних умов завдяки особливостям землі як засобу виробництва (її природній та економічній родючості тощо), що сприяє появі більшого синергічного ефекту від взаємодії особистих та речових факторів виробництва, є більшим, ніж в інших галузях народного господарства, не пов’язаних з природними умовами або залежних від землі незначною мірою. Такий продукт у сільському господарстві на кращих землях є постійним. Формами Р. п. є диференціальна рента І і ІІ.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Рентний продукт - Економічний словник