Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком та опорними словами

Урок 105

Тема. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком та опорними словами

Мета: закріпити вивчене про тверді та м’які приголосні; формувати правильне уявлення про звуко-буквений склад слова; удосконалювати вміння проводити звуко-буквений аналіз слова; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати повагу до хліборобської праці.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Перевірка

домашнього завдання (вправа 218)

– Прочитайте вірш напам’ять.

– Вимовте кожен приголосний звук у виділених словах.

– Які різні звуки в цих словах позначає буква л?

– Яка буква вказує на м’якість приголосного звука [л’] у слові полю?

2. Хвилинка чистопису

Іж тю лі земля

– Доберіть слова з цими буквосполученнями. (Ніж, пиріжок, тюлень, тюльпан, літо, політ) Складіть їх звукові моделі.

III. Повідомлення теми й мети уроку

– На сьогоднішньому уроці ми пригадаємо й закріпимо ті знання та вміння, яких набули раніше, вивчаючи звуко-буквений склад слів. Також складатимемо усну

розповідь за малюнком та опорними словами.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу

1. Колективна робота (вправа 219)

– Прочитайте текст за особами.

– Як ви розумієте слова дідуся?

– Запишіть короткі відповіді на кожне запитання.

1) Чим орють землю?

2) Чим сіють зерно?

3) Чим збирають урожай?

– Вимовте приголосні звуки виділеному слові. Якими буквами позначено м’якість приголосних звуків?

2. Робота над загадкою (вправа 220)

– Прочитайте загадку і знайдіть у ній відгадку.

– Розглянте плуги на малюнку на С. 93. Вимовте кожен звук і складіть звукову модель слова. ([п], [л], [у], [г] Закріплення вивченого про тверді та мякі приголосні звуки. Звуко буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком та опорними словами )

3. Фізкультхвилинка

4. Творча робота (вправа 221)

– Розгляньте малюнок і прочитайте вірш.

– У яких словах вірша буква я позначає голосний звук [а] і м’якість попереднього приголосного?

– Усно складіть коротку розповідь за малюнком, використовуючи слова з вірша й такі вирази: добре пригріває, парує земля, виїхали в поле, орють лани, урожай пшениці.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Робота з прислів’ями (вправа 222)

– Складіть прислів’я з поданих частин.

– Як ви розумієте перше прислів’я?

– Які ще прислів’я про працю ви знаєте?

– Запишіть складені прислів’я. (Весняний день рік годує. Посієм вчасно – вродить рясно. Посій упору – будеш мати зерна гору.)

– Складіть звукову модель слова рясно. Закріплення вивченого про тверді та мякі приголосні звуки. Звуко буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком та опорними словами

2. Письмо по пам’яті (з дошки)

Зимою сонце крізь плач сміється.

Синиця пищить – зиму віщує.

Плаче жовтень холодними сльозами.

Осінь усьому рахунок веде.

– Прочитайте прислів’я і запам’ятайте їх.

– Запишіть по пам’яті. Підкресліть літери, що позначають м’якість приголосних звуків.

– Складіть звукові моделі слів крізь, синиця. Закріплення вивченого про тверді та мякі приголосні звуки. Звуко буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком та опорними словами

VI. Підсумок уроку

– Якими літерами позначають м’якість приголосних звуків на письмі?

– Наведіть приклади слів з позначенням м’якості приголосних літерою і.

– Наведіть приклади, щоб звук [а] позначався літерами а, я.

– Чому так буває?

VII. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 223.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком та опорними словами - Плани-конспекти уроків по українській мові