Множення та ділення раціональних чисел

Урок № 92

Тема. Множення та ділення раціональних чисел

Мета: підготувати учнів до виконання тематичної контрольної роботи.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Усні вправи

1. Обчисліть:

А)

Множення та ділення раціональних чисел

Б)

Множення та ділення раціональних чисел

2. Обчисліть, вибравши зручний порядок дій:

А) (-5) – (-6) – 7;

Б) (-1) – (-5) – (-8);

В) (-12) – 5 – 0 – (-6);

Г) Множення та ділення раціональних чисел

class=""/>;

Д) (-0,2) – (-0,2) – (-0,2) – (-0,2);

Є) 1,2 – Множення та ділення раціональних чисел-(-1,8)-Множення та ділення раціональних чисел.

3. Назвіть коефіцієнт виразу: -0,5ab; ab; – cb; – abc; Множення та ділення раціональних чиселAb; –Множення та ділення раціональних чиселХу; 1,7mn ; -2,3х.

4. Назвіть подібні доданки в сумі та їх коефіцієнти:

A) 5a – 7a + 8b – 2b;

Б) 3х – 4y + 8,2х – 5Множення та ділення раціональних чиселУ;

В) -15х + у – х – у;

Г) -2Множення та ділення раціональних чиселB – 1 – b + 8b.

Зведіть подібні доданки.

5. Розв’яжіть рівняння:

А) 3 – х = 0;

Б) 3 – (х – 0,5) = 0;

В) 3 – (3х + 0,3) = 0;

Г) х – (3х + 0,3) = 0.

II. Систематизація знань

@ На цьому уроці ми “підбиваємо

підсумки” з приводу вивчення теми “Множення раціональних чисел” (“Ділення раціональних чисел” ми розглянемо на наступному уроці). Тому хотілося, щоб на уроці прозвучали основні теоретичні викладки, пов’язані з цією темою (алгоритми множення раціональних чисел, властивості множення раціональних чисел тощо). Але, щоб не перетворювати цей урок на нудне опитування, бажано провести цей етап в ігровій формі (наприклад, брейн-рингу, де учні групуються по 4-5 осіб, або у вигляді інтелектуального аукціону (методику проведення дивись у додатках)).

III. Відтворення, вдосконалення та корекція вмінь

@ Після проведеної систематизації знань (див. вище) дуже важливо перевірити практичні вміння учнів, тому особливу увагу звертаємо на розподільну властивість множення (зведення подібних доданків в алгебраїчних сумах та перетворення цілих виразів у алгебраїчну суму із застосуванням розподільної властивості множення) та сполучну властивість множення і властивість нуля при множенні. Відповідно підбираємо завдання.

1. Обчисліть значення виразу.

А) 34 – (-4); -7,2 – (-7); -2,6 – 3,4; -32,15 – (-0,6); -3Множення та ділення раціональних чисел-1Множення та ділення раціональних чисел; -3Множення та ділення раціональних чиселМноження та ділення раціональних чисел.

Б) -14,3 – 0,6 + 5,7 – (-1,4); (23,42 – 54) – (-4,12 + 4,04);

В) Множення та ділення раціональних чиселМноження та ділення раціональних чиселМноження та ділення раціональних чисел; Множення та ділення раціональних чисел.

2. Використавши сполучну властивість множення:

1) обчисліть:

А) -5,49 – 4; б) -125 – 17 – (-0,8); в) 0,4 – (-25) – (-5) – (-0,2); г) -3,73 – 50 – (-2) – (-0,01); д) Множення та ділення раціональних чисел-(-4,5)-Множення та ділення раціональних чисел-0,4; є) –Множення та ділення раціональних чиселМноження та ділення раціональних чиселМноження та ділення раціональних чисел-(-22);

2) спростіть вираз:

А) -1,2 – 3а; б) -0,8х – (-0,7); в) -5b – 2,4с; г) -6а – 0,7b – (-0,5с); д) –Множення та ділення раціональних чиселX – Множення та ділення раціональних чисел – (-y); є) 1Множення та ділення раціональних чиселX – Множення та ділення раціональних чисел;

3) спростіть вираз -0,5т – 20п і знайдіть його значення при m = -1Множення та ділення раціональних чисел; n = -2Множення та ділення раціональних чисел.

3. Використовуючи розподільну властивість множення:

1) розкрийте дужки:

А) 2(х – 7у + 3z); б) -7(5 – a – 4b); в) (с – 8d + 66)-(-1,2);

Г) -0,6х(-5 + 3m – 1,4n); д) – р(-х + 2у -4,6); є) -8Множення та ділення раціональних чисел;

2) зведіть подібні доданки:

А) 8а + 19а – 28а + 3а;

Б) -4х + 11х + 35х – 38x,

В) 1,4а – a + b – 2,6b;

Г) 1,6m – 1,2 – 3,1m + 0,8;

Д) 1,1p + 0,9d – 1,2 – 1,3p – 3,8d;

Е) –Множення та ділення раціональних чиселA + Множення та ділення раціональних чиселB + Множення та ділення раціональних чиселA – Множення та ділення раціональних чиселB;

3) розкрийте дужки і зведіть подібні доданки:

А) 7(4а + 6) – 12а;

Б) 8х – 4(16 – 2х);

В) 1,7(а – 4) + 0,6(6 – 2а);

Г) 1,5(8x – 6y) – (5y – 3x) – 2,4;

Д) -(4,3х – 2,4) – (5,8 – 2,6х);

Є) Множення та ділення раціональних чисел.

Додаткові вправи

Знайдіть значення виразу: 1) 0,6(4х – 12) – 0,4(5х – 7) при х = 4Множення та ділення раціональних чисел;

2) 5Множення та ділення раціональних чисел(y – 7) – 3Множення та ділення раціональних чисел(14 – y) при y = -0,4.

IV. Підсумки уроку

Звертаємо увагу на ті моменти, що викликали труднощі під час розв’язування вправ.

V. Домашнє завдання

1. Виконайте дії:

А) (- 5 + 4,8) – (- 0,5)2;

Б) (8 – 10,2) – (- 9 + 7,5);

В) (- 7 – 8 + 16,1)2;

Г) (- 2,75 + 3) – (- 0,2)2.

2. Виконайте дії: Множення та ділення раціональних чисел– (1,2 – 1,8).

3. Спростіть вираз:

А) (2a – 5) – (4 – 7а);

Б) -(-6 – 4х) + 2(-8х + 3);
в) (6x – 4y + 1) – (-2x + 3y – 5);

4. г) 0,5(8 – 4а) – 3(0,2а – 1);

Д) (1,2a – 1,8b + 3)-(-2) – 5(1,2a + 1,8b – 1,3);

Є) Множення та ділення раціональних чиселМноження та ділення раціональних чисел-4-Множення та ділення раціональних чисел.

5. Знайдіть значення виразу -3Множення та ділення раціональних чиселX –Множення та ділення раціональних чиселY; якщо х = Множення та ділення раціональних чисел, у = Множення та ділення раціональних чисел..

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Множення та ділення раціональних чисел - Плани-конспекти уроків по математиці
« 
 »