Сімейний підряд

Сімейний підряд – форма індивідуально-колективного підряду, за якої керівники господарства укладають договір з групою працівників (що означає колективний підряд) або з членами однієї сім’ї (що означає індивідуальний підряд), які зобов’язуються виконати певний обсяг або вид робіт з акордною системою оплати праці. С. п. застосовувався в СРСР (в т. ч. в Україні) з середини 80-х XX ст. здебільшого в аграрній сфері. С. п. був окремою виробничою ланкою, члени якої мали кращі стимули до праці, а виробничий процес внаслідок цього був продуктивнішим.

За С. п. закріплювалися на визначений час певні площі сільськогосподарських угідь або поголів’я худоби, птиці, інші засоби виробництва, а працівники, колектив працівників або сім’я зобов’язувалися виробити відповідну кількість продукції й отримати за це зафіксовану в договорі винагороду. Це сприяло кращому використанню землі та інших засобів виробництва, робочої сили, зменшувало її міграцію та ін. Так, 1985 з населенням було укладено понад 1,2 млн договорів на вирощування худоби. Крім того, С. п. застосовувався при наданні окремих видів послуг населенню: пошитті одягу, виготовленні меблів тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Сімейний підряд - Економічний словник