Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

Тема: Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

Мета: вчити учнів правильно вимовляти дзвінкі приголосні звуки у кінці слова і складу перед глухими, користуватися правилом перевірки написання слів із сумнівними приголосними, що піддаються асиміляції; розвивати мовлення; виховувати патріотичні почуття.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось

і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 68, впр. 151)

– Прочитайте цікаву історію про життя ваших домашніх улюбленців.

– У яких словах усі приголосні звуки – дзвінкі?

2. Каліграфічна хвилинка

Г Г Г Гг Го гр го гл яг гу га

Голови в грибка нема, на ногу шапку одяга.

– Підкресліть у словах дзвінкі приголосні.

– До яких з них можна дібрати глуху пару?

3. Словникова робота

Гра “Знайди склад”

Спа…бі де…тат бібліо…ка ки…ня кри…ця

Спасибі, депутат, бібліотека, кишеня, криниця

4.

Робота в групах

1-ша група. Доберіть 5 слів, останній звук яких буде дзвінким. (Лід, мед, ліз, мороз, лікар)

2-га група. Доберіть 5 слів, останній звук яких буде глухим. (Жук, час, суп, мак, сміх)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про вимову й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над скоромовкою (с. 68, впр. 152)

– Прочитайте скоромовку. Скільки в ній речень? Вивчіть скоромовку напам’ять. Спишіть з пам’яті.

– Підкресліть у виділеному реченні головні та другорядні члени. Підкресліть слова, що складаються тільки з дзвінких приголосних звуків і голосних.

2. Творче списування (с. 69, впр. 153)

– Виразно прочитайте словосполучення. Дзвінкі приголосні вимовляйте дзвінко, не оглушуючи їх.

– Спишіть словосполучення. Поділіть їх на склади.

Запам’ятайте! В українській мові дзвінкі приголосні в кінці слів і складів вимовляються дзвінко. Якщо виникає сумнів, яку букву писати, то слід змінити слово чи дібрати таке споріднене, щоб після невиразного приголосного був голосний, наприклад: гриб – грибок, дуб – дубок. Звук [г] перед глухим приголосним вимовляється як [х].

Всі дзвінкі у рідній мові

Вимовляй ти дзвінко в слові,

Лише одне запам’ятай:

Завжди глухо вимовляй

Дзвінкий г в середині

Слів, що тут наведені:

Легко, кігті, нігті, вогкий.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над текстом. Розвиток мовлення (с. 69, впр. 154)

– Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться?

– Яка основна думка (ідея) тексту?

Робота в парах. Переказ тексту

– Спишіть текст. Повправляйтеся у вимові підкреслених слів. Поділіть їх на склади.

2. Робота в парах

– Додавши дзвінкі приголосні, утворіть нові слова від запропонованих.

Коса (р), рука(в), буква(р), вір(звір), лин (млин).

– Додавши глухі приголосні, утворіть нові слова від запропонованих.

Чума(к), коза(к), буря(к), трава (страва), мак (смак), лан (план), лід (плід), порт (спорт).

3. Гра “Протилежності”

– Доберіть слова, протилежні за значенням до поданих, правильно вимовляйте звуки.

Широкий – … (вузький)

Далекий – … (близький)

Дешевий – … (дорогий)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що вивчали на уроці?

– Що для вас було новим?

– Як вимовляються дзвінкі приголосні звуки у кінці слова і складу? Наведіть приклади.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 70, впр. 155. Прочитайте слова. Зверніть увагу на вимову глухих приголосних перед дзвінкими в цих словах.

Вимовляємо

Перевіряємо

Пишемо

[проз’ба]

[бород’ба]

[вогзал]

Просити

Боротися

(за словником)

Просьба

Боротьба

Вокзал

Складіть і запишіть речення з цими словами. Запам’ятайте їх правопис.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті - Плани-конспекти уроків по українській мові